החברה היזמית מממנת את הערבויות, את הייעוץ והליווי בתהליך ואת כל עלויות המעבר, כולל דמי שכירות במידת הצורך.
לדיירים ניתנת ערבות מלאה לפי ערך הדירה החדשה. במקרה הצורך, תינתן ערבות גם עבור דמי שכירות מיום הפינוי ועד קבלת הדירה החדשה.
חתימת בעלי הדירות על ייפוי כח מאפשרת לנו לפעול  לקידום הליך הפינוי בינוי מול הרשויות, ומול כל גורם אחר אשר מעורבותו נדרשת לשם קידום הפרויקט.?ייפוי הכח אינו יוצר חיוב כספי מצד הדיירים כלפי החברה - מטרתו לעזור לבעלי הדירות לקדם הפרויקט באמצעות החברה
החוק קובע כי הרוב הנדרש להסכם פינוי בינוי הינו 80% מבעלי הדירות בבניין וכן כי ה- 20% הנותרים מסרבים מטעמים שאינם סבירים.
התהליך דורש מספר שלבים ומשלב גופים רבים בתכנית – ציבוריים ופרטיים. בדרך כלל עד לאישור תכנית בניין עיר חדשה עשויות לחלוף 3-4 שנים, לאחר אישור התכנית נדרשות עוד שנה עד שנתיים עד להוצאת היתרי בנייה ותחילת העבודות.