1 יצירת הקשר עם הדיירים
מינוי נציגות דיירים וחתימה על הסכם.
2 בחינת התכנות הפרויקט
 אנו מבצעים בחינה מקיפה של הפרויקט מבחינה תכנונית, כלכלית והנדסית.
3 אישור מול הדיירים
אישור הפרויקט על ידי בעלי הדירות והחלטה על הקבלן המתאים לפרויקט.
4 בחירת עו"ד ומפקח
בחירת עורך דין ומפקח שילוו לאורך הפרויקט את בעלי הדירות.
5 הוצאת היתר בנייה
הגשת הבקשה להיתר לעירייה, קבלת אישורים והיתרי בניה מהועדות השונות, מילוי כל התנאים הנדרשים עד לקבלת ההיתר המבוקש.
6 בניה
7 דירה
כניסה לדירה המשודרגת והחדשה.