חוק הרשות להתחדשות עירונית

כבר יותר מעשור שתחום ההתחדשות העירונית קיים בישראל אך בשנים האחרונות ניתן לשים לב לצמיחה ועלייה של כניסת יזמים נרחבת אל התחום. יחד עם זאת, כניסתם והצמיחה של התחום נתקלת בלא מעט חסמי כניסה אשר מקשים על השימוש בכלי זה. בעקבות המחאה החברתית בנושא יוקר המחיה ויוקר הדיור ובעקבות שאיפת הממשלה למצוא דרכים להגדלת היצע הדירות במרכז, הממשלה מקדמת את ההתחדשות העירונית.
החוק החדש להתחדשות עירונית למעשה מקים רשות ממשלתית הכפופה למשרד השיכון והבינוי כאשר כל עיסוקה מתמקד בהגדלת היקף הבנייה באמצעות התחדשות עירונית על מנת להעמיד לרשות הדיירים, הרשויות המקומיות והיזמים, גוף נטרלי שירכז את פעילויות ההתחדשות העירונית ברחבי הארץ.
בחוק מוגדרים תפקידים שונים לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כמו למשל, איתור אזורים עירוניים בהם ניתן לקדם התחדשות עירונית, סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת פרויקטים בתחום ולהסיר חסמים לקראת פרויקטים של התחדשות עירונית. כמו כן הרשות תעסוק בהפניית דיירים אל רשימה של נותני שירותים אשר עומדים בתנאי הסף של הרשות וזו גם תבצע הסברה לדיירים ותעסוק במתן ייעוץ. בנוסף, באחריות הרשות לקבוע תכניות מתאר כוללות להתחדשות עירונית במקרים שבהם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לא עושה זאת.

מגדילים את היקף הבניה

על מנת להגדיל את היקף הבניה גם על ידי עידוד דיירים ויזמים לבצע פרויקטים, החוק משנה חקיקה קודמת ומעניק הטבות מס משמעותיות ליזמים ודיירים. בעבר למשל, סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין קבע כי פרויקטים להתחדשות עירונית שכוללים 24 יחידות דיור יזכו את הגורמים בפרויקט להקלות מס. החוק החדש קובע (סעיף 15ג) שהקלות מס אלו יינתנו גם בפרויקטים שכוללים החל מ-12 יחידות דיור והדבר מאפשר הקלת מס משמעותית גם בפרויקטים קטנים יותר של התחדשות עירונית. יש לציין כי התנאי להטבה זו הינו ש-12 יחידות הדיור יכללו בתכנית פינוי בינוי שכוללת לפחות 24 יחידות דיור וכך למעשה יראו כל השטחים כמתחם אחד הזכאי להטבה.

הקלות נוספות

דיירים שמכרו את זכויות הבנייה שלהם ליזם, במסגרת פרויקט להתחדשות עירונית, בעבר היו זכאים לפטור ממס שבח רק בעבור זכויות הבניה הקיימות במקרקעין מכוח תמ"א 38. סעיף 25 בחוק החדש מבצע הרחבה של הפטור כך שזה חל על כלל זכויות הבניה הקיימות במקרקעין והנמכרות ליזם במסגרת פרויקט גם כאשר לא מדובר בזכויות מכוח תמ"א 38. החוק קובע גם שימונה עורך דין על פניות דיירים. העורך דין חייב להיות עם ניסיון של לפחות חמש שנים בתחום ההתחדשות העירונית או בתחום דומה וזה יעסוק בפניות של דיירים בנושאי התחדשות עירוני, פניות שקשורות להתנהגותם של יזמים ומארגנים או דיירים אחרים כלפיהם. כמו כן גם בטענות בדבר לחצים בלתי סבירים על דייר על מנת שיסכים לביצוע הפרויקט.