1 איתור פרויקט
הכרזת ועדה על אזור מסוים כמתאים לפינוי בינוי או איתור אזור מסוים המתאים לצורך יישום הפרויקט והגשת הצעה לוועדה. כשמתקבל אישור הועדה מול הממשלה - אנו אחראים להגשת התוכניות ולקידום הועדות.
2 הסכמת בעלי הנכס
לאחר הסכמת הועדה ולאחר ביצוע בדיקות ההיתכנות במטרה לוודא שאכן ניתן לבצע את הפרויקט נפנה לבעלי הנכס במטרה לקבל את הסכמתם להשתתפות בפרויקט הכולל לפחות 24 דירות לפינוי.
3 ייצוג משפטי והתארגנות הדיירים
מינוי נציגות הדיירים ועורך דין המייצג את הדיירים.
4 הסכם פינוי בינוי
משא ומתן מול עורך הדין  וניסוח הסכם פינוי בינוי.
ניתנים ביטחונות לתושבים לכל תקופת הפרויקט.
5 ועדות
תכנון התב"ע (תוכנית בניין עיר), הגשת התוכנית לוועדה המקומית בעירייה. לאחר מעבר הועדה המקומית, מוגשת תוכנית התב"ע לאישור הועדה המחוזית.
6 הוצאת היתר בניה
לאחר אישור הועדות נתכנן את הפרויקט לפרטים ולאחר מכן נפעל להוצאת היתר בניה.
7 בניה ומעבר לדיור זמני
לאחר קבלת היתר בניה תחל הריסת הבניין הישן ובניין הבניין החדש. הדיירים יעברו לדיור חלופי עד תום תקופת הבניה.
8 סיום הבניה
קבלת הדירה החדשה.